Các dịch vụ khác

Printer-friendly version

 

1)Tư vấn thiết kế và triển khai các giải pháp mạng tổng thể cho các đơn vị

2)Thiết kế, xây dựng, phát triển website

3)Triển khai các dịch vụ mạng cơ bản: dịch vụ email, FTP, web, DNS, proxy, LDAP

4)Triển khai dịch vụ thư điện tử dùng giải pháp mã nguồn mở (Qmail, Sendmail, Postfix, LDAP, hệ thống lọc thư rác SPAM assessin, hệ thống quét virus ClaimAV, …).

5)Triển khai giải pháp dịch vụ cluster (mail, web, proxy, ...) cho các đơn vị.

6)Xây dựng, phát triển dịch vụ quản lý truy cập internet cho các đơn vị sử dụng giải pháp mã nguồn mở

7)Hosting máy chủ và websites

8)Triển khai dịch vụ truy cập qua mạng riêng ảo (VPN)

9)Xây dựng, thiết kế và phát triển các phần mềm ứng dụng

10)Tư vấn và triển khai, phát triển các giải pháp giám sát, quản lý mạng và các dịch vụ bằng giải pháp mã nguồn mở gồm:
- Giám sát và quản l‎ý kết nối, theo dõi băng thông các kết nối mạng
- Giám sát hoạt động của máy chủ
- Giám sát các dịch vụ, các tài nguyên sử dụng (đĩa cứng, CPU, RAM) và đưa ra các cảnh báo cho người quản trị

11)Tư vấn, triển khai giải pháp định tuyến dùng giải pháp mã nguồn mở

12)Triển khai các hệ thống tường lửa an ninh (Firewall), hệ thống phát hiện và ngăn chặn thâm nhập mạng trái phép (IDS/IPS) bằng giải pháp mã nguồn mở

13)Tư vấn, triển khai mạng Wifi diện rộng công nghệ tiên tiến theo chuẩn 802.11 a/b/g/n.