FAQ 5. Tại sao font tiếng Việt bị lỗi ...

Printer-friendly version

Hỏi: Tại sao khi tôi đọc các bài giảng điện tử, font tiếng Việt thường bị lỗi, không đọc được, đôi khi được phần mục lục thì lại mất phần nội dung bài giảng hoặc ngược lại?


Trả lời: Có hai bộ mã tiếng Việt thường được sử dụng trong các trang siêu văn bản đó là bộ mã utf-8 và bộ mã Vietnamese Windows-1258 của Microsoft.
Trong phần lớn các bài giảng, các thày cô giáo thường dùng Microsoft Producer để sinh phần nội dung các bài giảng nên sử dụng bộ mã Vietnamese Windows-1258 (một số bài giảng lại dùng cả bộ mã Western Windows-1252) trong khi có thể lại sử dụng bộ mã utf-8 ở phần mục lục vì vậy gây lỗi. Nếu cả hai phần của bài giảng đều dùng cùng một bộ mã tiếng Việt thì nói chung trình duyệt web có thể tự động nhận dạng được đúng bộ mã, trong một số trường hợp, bạn có thể phải vào thực đơn View / Character Encoding để chọn đúng bộ mã utf-8 hoặc Vietnamese Windows-1258.