FAQ 4. Truy cập các dịch vụ mạng như thế nào

Printer-friendly version

Hỏi: Tôi đã được cấp tài khoản truy cập các dịch vụ mạng của Trường, nhưng tại sao tôi không thể truy cập được một số dịch vụ từ nhà mình?


Trả lời: Hệ thống các dịch vụ mạng của Trường hỗ trợ hai giải pháp truy cập khác nhau cho môi trường mạng ở Trường và môi trường Internet.
1. Từ các máy tính trong mạng của Trường, bạn có thể truy cập rất nhanh vào hệ thống các dịch vụ mạng của Trường bằng đường truyền 100Mbps với các địa chỉ nội bộ của mạng. Ví dụ:
- Lịch công tác của các lãnh đạo ĐHQG : http://172.16.1.101:8080
- Dịch vụ thư điện tử: https://172.16.1.160
  2. Từ Internet, bạn không thể truy cập vào mạng của Trường theo dải địa chỉ nội bộ mà bạn phải truy cập theo tên miền Internet. Ví dụ:
- Website của Trường ĐHQGHN : https://www.vnu.edu.vn/
- Website của Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin: http://www.cait.vnu.edu.vn/
- Dịch vụ thư điện tử: https://mail.vnu.vn/
3. Từ các máy tính trong mạng của Trường, bạn cũng có thể truy cập các dịch vụ mạng của Trường theo tên miền Internet nhưng tốc độ sẽ chậm đi ít nhiều.
4. Có một số dịch vụ về tạp chí, tài liệu điện tử mà Đại học Quốc gia Hà Nội mua bản quyền của các nhà xuất bản quốc tế, được người bán kiểm soát theo dải địa chỉ IP riêng của Trường. Đối với những dịch vụ như thế bạn không thể truy cập được từ các máy tính bên ngoài mạng của Trường.
5. Có những dịch vụ truy cập các tài nguyên của hơn 3000 trường Đại học, Trung tâm và Viện nghiên cứu trên toàn thế giới, được cung cấp theo đường truyền của VinaREN (Mạng nghiên cứu giáo dục Việt Nam) và TEIN2 (Trans-Eurasia Information Network - Mạng thông tin Á Âu). Vì VinaREN và TEIN2 không kết nối vào mạng Internet thương mại nên bạn cũng không thể truy cập các dịch vụ này từ nhà riêng.