FAQ 2. Khi cần liên hệ với ai ...?

Printer-friendly version

Hỏi: Tôi biết rằng khi gặp các sự cố như không vào được mạng, mật mật khẩu, ... có thể yêu cầu sự trợ giúp của Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin. Nhưng cụ thể, tôi phải liên lạc với ai ở Trung tâm ?


Trả lời: Trước tiên bạn hay liên lạc với Quản trị mạng của các đơn vị để có sự giup đỡ và xác thực sự việc. Sau đó nếu không giải quyết được sự cố thì Quản trị mạng các đơn vị hoặc bạn hãy liên lạc với cán bộ Phòng Quản trị mạng và An ninh hệ thống  Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin. Địa chỉ:

Phòng 512, Tầng 5 nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại 0485875910/0437548502

Cán bộ trực phòng sẽ có trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu và chuyển cho những cán bộ chuyên trách xử lý.