FAQ 1. Mất mật khẩu?

Printer-friendly version

Hỏi: Tôi bị mất mật khẩu truy cập vào hệ thống (LDAP, Mail, LMS, Website, Diễn đàn, ... ). Tôi phải làm thế nào để có được lại mật khẩu để truy cập được vào hệ thống?


Trả lời: Tất cả các ứng dụng Mail, LMS, Website, Diễn đàn, ... trên VNUnet đều được tích hợp vào LDAP - hệ thống quản lý tài khoản người dùng, chung cho tất cả các ứng dụng. Vì vậy bạn chỉ cần có duy nhất một tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập vào các ứng dụng nói trên. Tất cả các mật khẩu của người dùng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của LDAP dưới dạng mã hóa không có hàm giải ngược. Vì vậy khi bạn quên mất hoặc bị mất mật khẩu, không có cách nào lấy lại được mật khẩu cho bạn.

Đến Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin, Phòng Quản trị mạng và An ninh hệ thống tại địa chỉ:
Phòng 512, Tầng 5 nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giáy, Hà Nội
Mang theo chứng minh thư để chứng thư nhân dân để xác nhận tên bạn là ai. 
Trước khi đến bạn có thể gọi điện thoại : 0485875910/0437548502.

Để bảo vệ mật khẩu của mình, bạn nên chú ý truy cập vào hệ thống qua giao thức mã hóa siêu văn bản: dùng https://... thay cho http://... . Đừng dùng mật khẩu quá đơn giản liên quan đến họ tên, ngày sinh của bạn, với độ dài tối thiểu sáu ký tự, nên dùng các chữ cái kết hợp với chữ số. Bạn cũng nên thay đổi mật khẩu theo định kỳ. Nếu bạn là người thường xuyên truy cập hệ thống, bạn sẽ không quên mật khẩu của mình.